Nam Long nửa năm lãi hơn 400 tỷ đồng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 34 | Cật nhập lần cuối: 7/25/2021 9:17:47 PM | RSS

Nam Long lãi sau thuế 414 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, phần lớn nhờ thu nhập từ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Nam Long nửa năm lãi hơn 400 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giai đoạn này biến động mạnh, xấp xỉ 29% trong khi cùng kỳ lên đến 57%. Nguồn thu tài chính giảm hơn 80% nhưng bù lại công ty ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên doanh và liên kết. Lợi nhuận sau thuế nhờ đó đạt 48 tỷ đồng.

Luỹ kế doanh thu nửa đầu năm của Nam Long giảm khoảng 3%, đạt 636 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu có nhiều xáo trộn khi mảng xây dựng cùng kỳ chiếm đến 61% thì nay giảm còn 35%. Nguồn thu bán bất động sản cùng kỳ đóng góp 175 tỷ đồng, tương ứng hơn 26% nhưng sáu tháng đầu năm nay chỉ còn 11%. Thay vào đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng gần 12 lần lên 250 tỷ đồng và dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu.

Sau khi trừ các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp thì lỗ thuần gần 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ thu nhập khác 427 tỷ đồng được ghi nhận trong quý đầu năm do mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai nên Nam Long không những thoát lỗ mà còn báo lãi đậm. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn này đạt 414 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tính đến cuối kỳ đạt trên 20.120 tỷ đồng, tăng khoảng 6.500 tỷ đồng. Khoản mục này biến động mạnh cũng do thương vụ tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai lên 65,1% để nắm quyền kiểm soát, hợp nhất tài sản và kết quả kinh doanh vào báo cáo tài chính.

Nợ phải trả của Nam Long cũng tăng hơn 3.500 tỷ đồng, lên xấp xỉ 10.500 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn, người mua trả tiền trước.

Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay 4.963 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.152 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 38% so với năm trước. Ban lãnh đạo công ty cho biết vẫn đẩy mạnh dòng sản phẩm nhà vừa túi tiền trong ít nhất 10-20 năm tới, bởi nguồn cầu lớn nhưng nguồn cung hiện tại không đủ đáp ứng.

Xem thêm: Căn hộ Akari City

Theo báo: vnexpress